ایمیل : info@ariyanlift.com


آدرس دفتر تهران : خیابان اسکندری – کوچه جوانشیر- خیابان کمالی- پلاک 510- طبقه همکف –

 Tehran office: Unit 1 , No. 510 , Kamali St , Javanshir Alley, Eskandari .St

.


شماره تلفن مستقیم مدیریت: 09120809660

شماره تلفن مستقیم مدیریت: 09200809660

شماره تلفن شرکت:           02166369809

               Direct Management Phone No: +989120809660

                            Direct Managemeent Phone No:+98 09200809660

                                            02166369809 : Company Phone No

برای ما ایمیل بفرستید