سیم بکسل

یکی از قطعاتی که در طراحی و نصب آسانسور مورد استفاده قرار می گیرد، سیم بکسل است که در آسانسورهای کششی کابین و قاب وزنه را به هم متصل می کند و به وسیله فلکه موتور باعث حرکت آن ها می شود.

این قطعات با توجه به نوع آسانسور، ظرفیت، تعداد توقف و نوع موتور در سایزها و انواع مختلفی تولید می شوند.

تیم حرفه ای آریان لیفت با توجه به نوع آسانسور متناسب با فضای شما، قطعات استاندارد را انتخاب می کنند.

سیم بکسل